Ηγεσία - Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership - Business Ethics)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός. Πρώτον να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο και να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Δεύτερον να διερευνήσει την σπουδαιότητα των αρχών της επιχειρησιακής ηθικής στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο πρώτο μέρος τους μαθήματος εξετάζεται η έννοια της ηγεσίας και περιγράφεται η σχέση της με τη διοίκηση, αναλύονται διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας, συζητιούνται θέματα όπως η εξουσία και ο έλεγχος, η επιρροή και οι διαπραγματεύσεις και η διαχείριση ομάδων εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η έννοια και το περιεχόμενο της επιχειρησιακής ηθικής, βασικές αρχές, βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία λήψης αποφάσεων.

Προκήρυξη έτους 2019-20

Τελευταία νέα

Αίτηση υποψηφιότητας 2019-20 Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019 Καβάλα, ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Επιτυχόντες και επιλαχόντες ακαδ. έτους 2017-18 Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 Πίνακας επιτυχόντων και...
Προκήρυξη και αίτηση υποψηφιότητας 2017-18 Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2017 Αναλυτικά η προκήρυξη...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293