Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αίτηση υποψηφιότητας

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην παρούσα σελίδα).
 2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Ο τελικός βαθμός πτυχίου δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του 7,5.
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.
 7. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019. Κατεβάστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (docx).
 9. Τίτλος πιστοποίησης άριστης γνώσης αγγλικών (επιπέδου Γ2/C2 Proficiency).
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αποδοχής του όρου της πρόσκλησης σχετικά με την υποχρεωτική τους φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος στο ΤΕΙ ΑΜΘ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, για τουλάχιστον 35 ώρες/εβδομάδα, κάτω από την καθοδήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και των καθηγητών που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.
 11. Δύο (2) συστατικές επιστολές με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος. Κατεβάστε το αρχείο της συστατικής επιστολής (pdf).
 12. Λοιπά στοιχεια που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.).

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣΕΧ εντός του Σεπτεμβρίου 2018 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Προκήρυξη έτους 2020-21

Τελευταία νέα

Αίτηση υποψηφιότητας 2020-21 Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2020 Σας ενημερώνουμε ότι οι...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Επιτυχόντες και επιλαχόντες ακαδ. έτους 2017-18 Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 Πίνακας επιτυχόντων και...
Προκήρυξη και αίτηση υποψηφιότητας 2017-18 Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2017 Αναλυτικά η προκήρυξη...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

 • Τηλ. & Fax: 2510462293