Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή, στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές (στελέχη επιχειρήσεων), των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κατάλληλων ποσοτικών μεθόδων στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων και κάθε στέλεχος που θέλει να πετύχει, ένα από τα ταλέντα που πρέπει να αναπτύξει είναι η λήψη αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων είναι μια ανθρώπινη διαδικασία και στο βαθμό που γίνεται υπό συνθήκες αβεβαιότητας, οι αποφάσεις απαιτούν την ανθρώπινη κρίση. Μερικές φορές, αυτή η κρίση μπορεί να βασιστεί στη μάθηση από την εμπειρία του παρελθόντος. Για τις περισσότερες απλές αποφάσεις, αυτό είναι επαρκές. Ωστόσο, με την αυξανόμενη αβεβαιότητα ή / και έναν αυξανόμενο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών, οι αποφάσεις γίνονται πιο περίπλοκες και οι διαισθητικές κρίσεις γίνονται λιγότερο αξιόπιστες. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται αξιόπιστες μέθοδοι και εργαλεία που θα βοηθήσουν στη λήψη των πιο σοφών αποφάσεων μεταξύ εναλλακτικών τρόπων δράσης.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν, η έννοια της απόφασης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις και οι ποσοτικές τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, η ανάπτυξη και η επίλυση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διατυπώνουν σχετικά επιχειρησιακά προβλήματα με έναν λογικό τρόπο και να γνωρίζουν πότε και πώς να εφαρμόζουν κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Προκήρυξη έτους 2019-20

Τελευταία νέα

Αίτηση υποψηφιότητας 2019-20 Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019 Καβάλα, ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Επιτυχόντες και επιλαχόντες ακαδ. έτους 2017-18 Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 Πίνακας επιτυχόντων και...
Προκήρυξη και αίτηση υποψηφιότητας 2017-18 Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2017 Αναλυτικά η προκήρυξη...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293