Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια αναλυτική αντίληψη σχετικά με το ρόλο του Μάρκετινγκ στην στρατηγική και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Να αποκτήσουν μια εμπειρία στο πως οι βασικές έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ προσαρμόζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης ώστε να αναπτυχθεί ο δεσμός μεταξύ πελατών και επιχείρησης και πως η γνώση των απαραίτητων εργαλείων, λειτουργιών και πλαισίων διαμόρφωσης στρατηγικής ανάπτυξης του μίγματος μάρκετινγκ εφαρμόζεται με στόχο την κατάκτηση της αγοράς.

Το Μάρκετινγκ είναι η βασική λειτουργία στα πλαίσια μιας επιχείρησης καθώς παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Η στρατηγική διαχείριση των εργαλείων και στρατηγικών αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το μάθημα προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για το σχεδιασμό, εφαρμογή υλοποίηση και έλεγχο των στρατηγικών κατάκτησης της αγοράς.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες: 1) Περιβάλλον και λειτουργίες του Μάρκετινγκ, 2) Δημιουργία και διαχείριση Μίγματος Μάρκετινγκ, 3) Σχεδιασμός στρατηγικής Μάρκετινγκ και 4) Νέες Τάσεις και προκλήσεις στο Μάρκετινγκ και στις επιχειρήσεις. Το μάθημα θα οργανωθεί με βάση την φιλοσοφία του Μάρκετινγκ με εφαρμογή στις επιχειρήσεις και με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές.

Προκήρυξη έτους 2019-20

Τελευταία νέα

Αίτηση υποψηφιότητας 2019-20 Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019 Καβάλα, ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Επιτυχόντες και επιλαχόντες ακαδ. έτους 2017-18 Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 Πίνακας επιτυχόντων και...
Προκήρυξη και αίτηση υποψηφιότητας 2017-18 Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2017 Αναλυτικά η προκήρυξη...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293